Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Belastningsregister

Den 1 januari 2020 beslutade Riksidrottsförbundetatt alla idrottsföreningar ska begära begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister för personer som har direkt eller regelbunden kontakt med barn och unga.

Att begära registerutdrag är en del av det förebyggande arbetet och något som bör gälla oavsett hur länge personen verkat inom föreningen eller hur väl man känner personen. Detta beslut togs på Riksidrottsmötets stämma 2019 och regleras i Riksidrottsförbundet stadgar §5.8.

Nytt från september 2023

Nu är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Vad visar registerutdraget?

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Samtliga sexualbrott
 • Barnprografibrott
 • Grovt rån

Vem ska lämna registerutdrag?

Alla medlemmar, ledare och tränare från 15 år som anställs eller har uppdrag i föreningen där personen har direkt och regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år.

Svenska Parasportförbundet uppmanar föreningar att även begära att ledare och tränare för vuxna över 18 ska visa registerutdrag för föreningen. Alla aktiva som kan hamna i någon form av beroendeställning till en ledare eller tränare kan vara en bra gräns att utgå ifrån.

Hur länge gäller registerutdraget?

Vår rekommendation är att den enskilde tränaren begär registerutdrag med viss regelbundenhet.

Riktlinjer för inhämtning av utdrag

Föreningen bör fatta beslut om riktlinjer.

 • Vilka personer i föreningen ska visa upp utdrag? (utifrån RF:s bestämmelser)
 • Hur ofta ska utdraget visas upp?
 • Hur ska kontrollen av utdragen gå till?
 • Vem/vilka i föreningen ska ansvara för genomförandet?
 • Hur ska ni agera om registerutdraget visar att personen utfört något brott?

Rekommenderad kontroll av registerutdrag

 1. Utse minst två personer som ansvarar för att kontrollera registerutdragen i föreningen. Dessa personer har ett särskilt ansvar och behörighet att registrera att registerutdraget har tagits emot.

 2. Inför en rutin i föreningen med regelbunden kontroll av registerutdragen. Kom ihåg att påminna ledarna i god tid innan dem behöver visa upp nytt utdrag.

 3. Den enskilde ledaren begär själv in det begränsade registerutdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Polisen.
  Direktlänk till utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats..

 4. Ledaren visar sen upp registerutdraget för föreningens ansvarig enligt bestämd rutin.

 5. Föreningens ansvariga gör en notering om att registerutdrag inhämtats.

 6. Om ledarens registerutdrag visar att personen utfört en brottslig handling behöver föreningen agera på det sätt som bestämts.

 7. Lagen säger att registerutdraget inte får dokumenteras på något sätt. Det är inte tillåtet att notera eventuell information som finns i utdraget. Anteckningen som får göras är att utdraget visats upp.

 8. Det begränsade registerutdraget ska efter kontrollen utförts alltid lämnas tillbaka till personen det gäller.

Läs mer om belastningsregister hos Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Uppdaterad: