Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Belastningsregister

Den 1 januari 2020 beslutade Riksidrottsförbundetatt alla idrottsföreningar ska begära begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister för personer som har direkt eller regelbunden kontakt med barn och unga.

Att begära registerutdrag är en del av det förebyggande arbetet och något som bör gälla oavsett hur länge personen verkat inom föreningen eller hur väl man känner personen. Detta beslut togs på Riksidrottsmötets stämma 2019 och regleras i Riksidrottsförbundet stadgar §5.8.

Vad visar registerutdraget?

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Samtliga sexualbrott
 • Barnprografibrott
 • Grovt rån

Vem ska lämna registerutdrag?

Alla medlemmar, ledare och tränare från 15 år som anställs eller har uppdrag i föreningen där personen har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Vilka räknas som barn?

Barn är alla under 18 år. Svenska Parasportförbundet uppmanar föreningar att även begära att ledare och tränare för ungdomar och vuxna över 18 ska visa upp registerutdrag. Alla aktiva som kan hamna i någon form av beroendeställning till en ledare eller tränare kan vara en bra gräns att utgå ifrån.

Hur länge gäller registerutdraget?

Registerutdraget är giltigt i ett år. På grund av detta måste utdraget begäras in årligen.

Förslag vid rutin vid kontroll av belastningsregister

 1. Föreningens styrelse samt ansvarig ansvarar för att få in belastningsregister från de personer som regelbundet kommer att möta barn och ungdomar i verksamheten. Barn är alla under 18 år. Svenska Parasportförbundet uppmanar föreningar att även begära att ledare och tränare för ungdomar och vuxna över 18 ska visa upp registerutdrag. Alla aktiva som kan hamna i någon form av beroendeställning till en ledare eller tränare kan vara en bra gräns att utgå ifrån. När styrelse/ansvariga ber om utdrag bör det också framgå varför det görs, hur kontrollen går till och att detta ska göras varje år.

 2. Styrelsen eller ansvariga utser minst två personer som får i uppdrag att genomföra kontrollen av registerutdrag. Dessa personer har ett särskilt ansvar och behörighet att registrera att registerutdraget tagits emot.

 3. Den enskilde ledaren begär själv ut registerutdrag via Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Svenska Parasportförbundet eller idrottsföreningar har ingen rätt att på egen hand begära ut ett registerutdrag från myndigheten.

 4. Personen visar sedan upp utdraget för styrelsen eller ansvarig. Utdraget bör sedan helst kontrolleras av det två ansvariga tillsammans. Detta för att säkerställa att kontrollen utförs på ett korrekt sätt. Registerutdraget får max vara ett år gammalt.

 5. Lagen säger att registerutdraget inte får dokumenteras på något sätt. Alltså är det inte tillåtet att notera eventuell information som finns i utdraget, det enda är att anteckning får göras att utdraget visas upp.

 6. Det begränsade registerutdraget ska efter att kontrollen har utförts alltid lämnas tillbaka till personen det gäller.

I de fall registerutdraget visar att personen begått brott

Om personen i fråga har dömts för brott bör hela styrelsen, alternativ de ansvariga, vara med och besluta om personen är lämplig till att genomföra sitt uppdrag. Personen ska informeras att detta kommer att ske och under tiden bör personen ta en paus från alla uppdrag.

I fall en ledare INTE visar upp belastningsregitser

 1. Styrelsen/ansvariga inleder en dialog med ledaren för att ta reda på anledningen till varför hen inte har lämnat in registerutdrag.

 2. Styrelsen/ ansvariga sätter en deadline då ledaren ska ha visat upp utdraget (max 2 månader). Om utdraget inte lämnas innan deadline ska personen stängas av från ledaruppdraget.

 3. Ansvariga bör diskutera följande fram till deadline:

  • Har föreningen möjlighet och resurser att följa dessa villkor?

  • Kan personen under vissa förutsättningar vara aktiv i föreningen? Det kan exempelvis innebära att hen inte får vara ensam med några utövare eller att hen kan ha ett uppdrag utan direktkontakt med barn.

  • Om personen ska stängas av från sitt ledaruppdrag är det viktigt att tänka hur beslutet ska framföras. Se till att vara två personer vid tillfället, då den ena kan meddela beslutet medan den andra kan ge stöd till personen som stängs av.

  • Om personen inte lämnar in registerutdraget inom den angivna tiden kommer föreningen att besluta om att stänga av personen från sitt ledaruppdrag till dess att kraven har uppfyllts.

Viktiga faktorer styrelsen och ansvariga bör tänka på

 • Styrelsen bör ha arbetat fram och beslutat om en rutin i fall att en person som visar sig vara dömd eller vägrar lämna belastningsregister söker sig till föreningen.

 • Utövarnas trygghet och säkerhet ska prioriteras främst i beslutprocessen.

 • Det kan finnas fall då brottsligheten bestått av handlingar som styrelsen/ansvariga inte anser har någon betydelse i sammanhanget.

 • Styrelsen/ansvariga bör titta på hur lång tid tillbaka i tiden brottet begicks och om det går att styrka på att personen har fått någon form av stöd/behandling för att förändra sitt beteende.

 • I fall brottet är riktat mot barn bör personer endast i undantagsfall kunna vara aktuell som ledare.

Läs mer om belastningsregister hos Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Uppdaterad: