Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Värdegrund

En tydligt definierad värdegrund som genomsyrar hela föreningen är en viktig del i att skapa trygg idrott. Värdegrunden är de värderingar och ställningstaganden föreningen kommit överens om och ska gälla alla medlemmar.

Den svenska idrottsrörelsens värdegrund vilar på fyra principer. Föreningen kan välja att utöka sina värdegrund med ord/ värden som är särskilt viktiga för just er.

De grundläggande principerna

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Läs mer om Parasport Sveriges värdegrund

Publicerad:

Uppdaterad: