Gå till innehåll
$siteName
Sveriges paralympiska komitté logotyp
Sveriges paralympiska komitté logotyp

Ridsport

Ridsport på det paralympiska programmet är öppen för atleter med rörelsenedsättning eller synnedsättning. Den består endast av dressyr och det finns olika svårighetsgrader.

Lagtävlan: Tre till fyra ryttare per land.
Individuellt: Ryttare rider efter ett färdigt program.
Fristil: Ryttare har själv satt programmet och valt musiken.

Män och kvinnor tävlar mot varandra på samma villkor, men i en av fem klasser.

Resultaten av de induviduella tävlingarna och lagtävlingarna läggs ihop för att få fram teamets totala poäng, där de tre bästa placeringarna räknas. Induviduella medaljer delas också ut under mästerksapet, där medlajerna som delas ut baseras på prestationerna i de induviduella- samt fristilstävlingarna.

Tävlingarna delas in i fem grader utifrån hur mycket ryttarens funktionsnedsättning påverkar ridningen. Ryttaren utför program som är särskilt utformade för att passa de olika graderna.

Det är tillåtet för ryttarna att ha specialdesignad utrustning.

Klasser

Vid tävlingar i Sverige rids ofta FEI:s internationella dressyrprogram. Det finns även svenska dressyrprogram som passar, från ridning endast i skritt till mer avancerade rörelser i galopp.

Grad 1: programmen innehåller rörelser i skritt.
Grad 2: programmet innehåller rörelse i både skritt och trav.
Grad 3: rörelse i skritt och en mer sammanhängande trav del.
Grad 4: program innehåller rörelser i skritt, trav och galopp.

Ryttarens fysiska förmåga att framföra sin häst bedöms vilket leder till att utövare med liknande förutsättningar ska tävla mot varandra på ett sportsligt och rättvist sätt. Undersökningen är en objektiv bedömning där man mäter nedsättningen ur ett perspektiv speciellt framtaget för ridsport. Bedömningen utförs av kvalificerade klassificerare.

Utifrån vilken tävlingsklass ryttaren tillhör har man rätt till att använda en del hjälpmedel.

För att kunna klassificeras i dagsläget ska nedsättningar som vara permanenta och kunna mätas objektivt. Ryttaren måste ha en nedsättning i muskelstyrka, ledrörlighet eller koordination i någon arm/ben eller i bålen med minst 15 procent.